Vĩnh Long: Quán cơm chay 5.000 đồng ấm lòng người lao động nghèo

Phóng sự 14-12-2017

Gửi