Vĩnh Long: Hàng trăm hộ dân vẫn xài nước kênh ô nhiễm

Phóng sự 14-12-2017

Gửi