UBND tỉnh hội nghị thường kỳ về kinh tế- xã hội 9 tháng của năm 2018

Thời sự 26-09-2018

 - Sáng 26- 9, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh chủ trì hội nghị UBND tỉnh về kinh tế- xã hội tháng 9 và 9 tháng của năm 2018; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm. 

MỸ LINH- TRỌNG TÍN

Gửi