Tự chế phễu tiết kiệm nước để tưới cây mùa hạn mặn miền Tây

Thời sự 01-01-1970

 - Mùa hạn mặn, nông dân ở Bến Tre tự chế phễu tưới dưa, tiết kiệm gần 50% tiền nước cho mỗi vụ.

Gửi