Trà Vinh: Bắt đầu giải cứu ao Bà Om đang trơ đáy

Phóng sự 14-12-2017

Gửi