Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 - 2018)

Thời sự 19-06-2018

 - Ngày 19-6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, giai đoạn 1994 - 2018. Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đã đến dự.

NGỌC HUỲNH

Gửi