Ngày 19-6, công bố điểm Kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2018 – 2019

Thời sự 03-06-2018

 - Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2018 – 2019 (trong 2 ngày 2 và 3-6) trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tại các Hội đồng thi không có sự cố nào xảy ra.

MỸ LINH – TRUNG HIẾU

Gửi