Lội rừng U Minh đặt lợp bắt cá đồng

Thời sự 01-01-1970

 - Người dân sống ở U Minh Hạ (Cà Mau) băng qua những cánh rừng tràm tìm luồng cá đi để đặt lợp, góp phần cải thiện cuộc sống.

Gửi