Làm đường, lắp trụ đèn năng lượng mặt trời cho đảo Thổ Chu

Phóng sự 14-12-2017

Gửi