Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 diễn ra an toàn, nghiêm túc

Thời sự 05-06-2019

 - Sau 2 ngày thi (từ 3 đến 4-6), Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

TRUNG HIẾU - DUY ANH

Gửi