Kỳ họp lần thứ 17 HĐND tỉnh An Giang (khóa IX) giải quyết các công việc phát sinh đột xuất

Thời sự 29-10-2020

 - Chiều 29-10, HĐND tỉnh An Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tiến hành kỳ họp lần thứ 17 để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh.

MỸ LINH - DUY ANH

Gửi