Kiên Giang: Đường Bắc đảo Phú Quốc lầy lội, phà Thạnh Thới chuyển xuống cảng Vịnh Đầm

Ký sự 14-12-2017

 - Kiên Giang: Đường Bắc đảo Phú Quốc lầy lội, phà Thạnh Thới chuyển xuống cảng Vịnh Đầm

Gửi


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/html/online/baoangiang/ttmt/application/modules/media/views/scripts/video/detail.phtml on line 44