Khai mạc lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2019

Thời sự 27-05-2019

 - Tối 26-5 (nhằm ngày 22-4 âm lịch), tại Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc), Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2019 đã chính thức khai mạc.

Gửi