Họp mặt nhân sĩ trí thức, dân tộc, tôn giáo, Việt kiều tiêu biểu mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Thời sự 02-02-2018

 - Ngày 2-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt nhân sĩ trí thức, dân tộc, tôn giáo, Việt kiều tiêu biểu mừng Xuân Mậu Tuất 2018. 

Gửi