Hội nghị cán bộ, viên chức Báo An Giang năm 2017

Thời sự 05-02-2018

 - Ngày 5-2, Báo An Giang tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Gửi