Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI (nhiệm kỳ 2020-2025)

Thời sự 28-10-2020

 - Ngày 28-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI (nhiệm kỳ 2020-2025) bằng hình thức trực tuyến đến cấp huyện và cấp xã. 

TRUNG HIẾU - TRỌNG TÍN

Gửi