Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7

Thời sự 29-06-2018

 - Sáng 29-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII). 

TRUNG HIẾU - DUY ANH

Gửi