HĐND tỉnh khóa IX bầu ông Nguyễn Thanh Bình chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Thời sự 27-05-2019

 - Ngày 27-5, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) tổ chức kỳ họp lần thứ 10 (bất thường) kiện toàn công tác nhân sự và một số nội dung khác có liên quan. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự.

TRUNG HIẾU – TRỌNG TÍN

Gửi