Đồng Tháp: Sang chiết gas dạo vùng nông thôn, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy

Phóng sự 14-12-2017

Gửi