Đồng Tháp: Nhiều diện tích lúa đổ ngã do mưa lớn

Phóng sự 14-12-2017

Gửi