Đồng Tháp: Dân kêu trời vì cơ sở ủ phân gây ô nhiễm

Phóng sự 14-12-2017

Gửi