Cần Thơ: Đặt cống thay kênh để làm đường dẫn, dân điêu đứng

Phóng sự 14-12-2017

Gửi