Cần Thơ: Cửa hàng quần áo miễn phí cho người nghèo

Phóng sự 14-12-2017

Gửi