Bến Tre: Đóng tiền làm trạm biến áp gần 3 năm vẫn chưa có điện

Phóng sự 14-12-2017

Gửi