Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thời sự 10-10-2018

 - Sáng 10-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 10-2018 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại điểm cầu An Giang, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân chủ trì.

MỸ LINH- TRỌNG TÍN

Gửi