Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao Huy hiệu 60, 55 và 50 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên cao niên tuổi Đảng

Thời sự 01-02-2018

 - Sáng 1-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao Huy hiệu 60, 55 và 50 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên cao niên tuổi Đảng.

Gửi