2 cây đại lão vải thiều ở xứ núi

Phóng sự 07-09-2020

 - Đến chùa Svây Ta Hôn (ấp Ninh Lợi, xã An Tức, huyện Tri Tôn, An Giang), hỏi về 2 cây vải thiều đại lão, thì ai ai cũng biết, bởi 2 cây vải thiều này đã gắn bó với cuộc sống của người dân xứ núi suốt bao đời.

MỸ LINH - DUY ANH

Gửi